Åsa Holmén, ÅH! Betong & Återbruk, from Onsala, Sweden traveled with Victoria Ahlén to northern Morocco to learn the country traditions, get involved in the starting of a women’s cooperative in Akerate as well as find inspiration for her new concrete designs. Here she shares from her diary:
February 28 you meet us in Onsala, Sweden or book a Skype Classrom and we will share more. 

“What an amazing journey. So many wonderful people we met. With open and warm personalities Victoria has during her earlier visit created strong bonds with many amazing people – and they welcomed me with such warmth.

Auberge Dardara, a wonderful place, with great food, staff and beautiful surroundings. Cold nights in January, but a open fire in our room increased both the temperature and the atmosphere.

auberge dardara blue gate untitled-0744

During the first day in Dardara, we started with a try-concrete-course with Jaber and staff. We created with various techniques and the questions were many. How could you…? Is it possible to combine concrete with…? Jaber curiously interested and I will develop more products for Dardara/Chefchaouen and Sweden. Local materials, shapes, colors, and re-use, many ideas circulating all ready. Nobody we met have seen the usage of concrete than the traditional road/house/construction; nobody has seen concrete objects within design and crafts. So maybe, we introduced something new for Morocco (Africa?). Personally, I want to combine Moroccan patterns and materials with Nordic design. With a lot of inspiration and ideas from my meetings, this turns out to be an exciting spring in my workshop.

untitled-0818 untitled-0814

auberge dardara åsa holmén concrete betong betong concrete åsa holmén auberge dardara
To participate during the beginning of a women´s cooperative in Akerate was truly amazing.  I thank everyone who contributed with money and voluntary work in varios fundraisers. I am truly grateful that I got to be the one to join Victoria and Jaber in the starting processes with Common Ground.

In one of Akerate´s 120 households, eight brave women expectent our visit. Not just the women by the way, there were children of all ages as well. Women with simultaneous capacities… one child on the back, one in the lap and with a huge ability to concentrate and willingness to learn. The first meeting we had help translating by Jaber´s employee Bahija. She just started learning English.

untitled-0590  untitled-0606

Arabic is her native and French the second language. I speak no French, but a little Spanish. It is amazing how you can communicate and understand each other anyway. You get far with body language. During our first meeting, we connected, got to know each other and get a feel for their wishes. It is obvious that the children are important, that they get to go to school. The women want to learn to read and write. Most of them have only gone to school a few years or not all. Today many quit in sixth grade. There is a new secondary school being built in Dardara, 3 km down the road. Hopefully the children can attend school for at least nine years.

akerate åsa holmén dardara common ground akerate morocco common ground road akerate common ground

My mission was to share knowledge, be a female role model, inspire and encourage. Our first workshop was to try concrete molding. I showed images and examples of what I had created in concrete, how to think/find/shape your own molds to mold in, and many the various molding techniques. Everyone got to try to grease the molds, mix concrete, fill molds and knock out air bubbles etc. The items we created, we placed inside to burn for three days. They took out the molds a couple of days after, sadly without me.”

untitled-0055 untitled-0999 untitled-1005

More stories to be published. More photos to be found on facebook pages for Vilostrada and Common Ground.

***********

Åsa Holmén, ÅH! Betong & Återbruk, från Onsala, Sweden reste med Victoria Ahlén till norra Marocko för att lära sig seder och traditioner, vara med vid starten av ett kvinnokooperativ i Akerate samt hitta inspiration till hennes betongdesign. Här delar hon med sig från sin dagbok.
28 februari träffar du oss i Onsala där vi visar mer bilder och berättar mer. 

“Vilken fantastisk resa. Så många underbara människor vi har mött. Med sin öppna och varma personlighet har Victoria på sina tidigare besök knutit starka band med många härliga personer – och de välkomnade mig med stor värme.

Auberge Dardara är underbar plats  med mycket god mat, trevlig personal och vacker omgivning. Kalla nätter i januari, men en sprakande brasa på rummet höjde både temperartur och atmosfär.

Första dagen i Dardara började med en prova-på-workshop med Jaber och flera i personal.  Vi skapade i flera olika tekniker och frågorna var många. Kan man göra… ? går det att kombinera betong med…? Jaber var riktigt intresserad  och tillsammans kommer  vi att utveckla flera produkter för både Dardara/Chefchaouen och Sverige.  Lokala material, former, färger och återbruk.  Idéer finns det gott om redan….Ingen vi träffat har sett andra andvändningsområden för betong  än de traditionella väg/bygg/konstruktion – Ingen har sett betongföremål  inom design / konsthantverk. Så kanske är det så att vi introducerar något för Marocko ( Afrika??) helt nytt! Själv vill jag kombinera marockanska mönster och material med nordisk design. Med massor av inspiration och idéer blir det en spännande vår i min skaparverkstad.
Att vara med vid uppstart av kvinnokooperativet i Akerate var verkligen helt fantastiskt. Jag tackar alla som bidragit med både pengar och friviligt arbete i olika insamlingar och jag är uppriktigt otroligt tacksam att just jag fick vara den som var med Victoria och Jaber vid starten av Common Ground.

I ett av Akerates 120 hushåll väntade  åtta modiga kvinnor förväntansfullt kvinnor på vårt besök.  Inte bara kvinnorna förresten, det var barn i alla åldrar också.  Kvinnor med simultanförmåga… ett barn på ryggen,  ett i knät och samtidigt enorm koncentration och vilja att lära. Första träffen var Jabers medarbetare Bahija med och tolkade efter bästa förmåga. Hon har nyligen börjat lära sig engelska.
Arabiska är hennes modersmål och franska andra språket. Själv kan jag ingen franska, men lite spanska.  Det är otroligt hur man kan kommunicera och förstå varandra ändå. Man kommer långt med mimik och kroppsspråk. Vårt första möte bestod av skapa kontakt, lära känna varandra, känna in deras önskemål. Det blir tydligt att barnen är viktiga,  att de får möjlighet att gå i skolan. Kvinnorna vill lära sig läsa och skriva. De flesta har inte gått mer än några år i skolan eller inte alls. I dagsläget slutar många skolan efter sjätte klass. Nu ska det byggas en ny skola från åk 6-9 i Dardara (3 km ner i backen). Förhoppningen är att alla barn kan/får fortsätta sin utbildning i minst nio år.
Mitt uppdrag var att dela med mig av mina färdigheter, vara en god kvinnlig förebild, inspirera och uppmuntra. Första workshopen var prova-på-betonggjutning. Jag visade bilder/exempel på vad jag skapat med betong,  hur man kan tänka/hitta/skapa egna formar att gjuta i, och de olika moment som ingår i att gjuta vid olika tekniker. Alla fick prova att  smörja formar, blanda betong, fylla formar och knacka ut luftbubblor mm. Föremålen ställde vi sedan inomhus för att härda i tre dagar. De tog ut formarna efter några dagar, tyvärr utan mig…”