ks utveckling logotype   kerstin sörbom ks uveckling

Kerstin Sörbom, KS Utveckling, writes to us in April 2016:

“Finally we met last time I was in Morocco, the enthusiast Victoria Ahlén and I. We talked about the importance of responsibility and the joy in giving. How we can make a difference, ask why, this should be a given for all.

Imagine making a difference in children’s, our fellow man’s life buy purchasing a fantastic artisan crafted jewelry (made by the people where the profit goes back to the people), to support education and learning. ”

****
Så träffades vi äntligen sist jag var i Marocko. Eldsjälen Victoria Ahlén och jag.
Vi pratade om vikten, ansvaret och glädjen i att GE. Hur vi kan göra skillnad, frågan varför, ja den borde vara en självklarhet för alla.

Tänk att göra skillnad i barnens, medmänniskors liv igenom att tex köpa ett fantastiskt handarbetat smycke (gjord av kvinnor där förtjänsten går till kvinnor). Att stötta undervisning och lära ut.